CIT

Nedbring omkostningerne og forbedr effektiviteten i forbindelse med kontanthåndteringen.

CIT

Forøg effektiviteten og nedbring omkostningerne ved kontant-cyklussen og hjælp dine kunder til at optimere deres kontanthåndteringsprocesser

Gunnebo tilbyder CIT with en fuldstændig sikker løsning, som nedbringer risikoen ved transfer og håndtering af kontanter. Dette gøres med et fuldstændigt lukket og kontrolleret system. .

CIT Kontantcentre

Et kontantcenter er i højrisiko-gruppen. At modtage, tælle, sortere opbevare og aflevere mønter, sedler og værdier kræver en høj grad af både ydre og indre beskyttelse.  Derfor er sikkerhed af yderste vigtighed. Og kontantcentrene må tilsikre beskyttelse på flere niveauer.

Vores fuldstændige sikkerhedsløsninger er designede til at yde størst mulig sikkerhed imod indbrud, tyveri og angreb. De kontrollerer og styrer kontantsikkerhed, regulerer adgang mht. både mennesker og køretøjer, ligesom de også kan kontrollerer adgangen til forskellige områder - og om der her skal være begrænset adgang eller ej.

IT og Detail

Vores løsninger kombinerer in- og ekstern beskyttelse og sikrer komplet overblik og gennemsigtighed til kontanterne. Desuden sparer de tid, håndterer eventuelle fejltagelser og reducerer svind. Løsningerne forbedrer kundeservicen, optimerer processerne og kontanttransaktionerne og sikrer større profit i en verden, hvor sikkerhed for mennesker, varer og kontanter er blevet vital for detailhandlen. 

CIT og Banker

Der gøres en stor indsats fra bankernes side mht. sikkerhed. Der bruges megen tid på denne indsats og det er dyrt. Bankerne og finansieringsinstitutterne ser sig derfor om efter partnere med dybdegående kendskab til den kritiske infrastruktur i og komplekse natur af kontanthåndteringsprocessen.

Fra filialer til centralbanker og hovedkvarterer giver vi omfattende og fuldstændige sikkerhedsløsninger. Disse inkluderer back-office udstyr, højt gradede pengeskabe og -bokse, deponeringsløsninger, forstærkede betondøre og vinduer og overvågningssystemer. 


Succeshistorier

Billund Airport


Microsoft


CBS / Spisestuerne


Netto

Kontaktinformation