Personkaruseller (Revolving Doors)

Motoriserede personkarruseller til bygninger med højt sikkerhedsniveau.

Personkaruseller (Revolving Doors)

Personkarruseller til ubemandet sikkerhed og kontrol

Gunnebos personkarruseller er indendørs automatiseret passagesikkerhed til kontorer.

Imødegå sikkerhedsbehov

Sikkerhedsniveauer kan sættes ift. klientens behov. Karrusellerne kan indstilles sådan at kun autoriserede personer kan passere. og enkeltpersonsdetektion forhindrer uautoriserede personer i at passere.

Integrér kontrol at persongennemstrømningen

Kontrollér persongennemstrømningen ved ubemandede indgange.

Kontaktinformation